Zut Mon Sac

Het Gele Huis Princenhage

adres
Belcrumweg 19
email
bonjour@zutmonsac.fr
website
zutmonsac.nl
Wij zijn Zut Mon Sac, een multidisciplinair kunstcollectief uit Breda bestaande uit acht St. Joost alumni. Vanuit verschillende kunstrichtingen hebben we gedurende onze studie elkaar gevonden, heeft de liefde voor elkaars werk, en bier ons samengebracht. Hierdoor ontdekten we al snel raakvlakken in werkwijze, beeldtaal en overeenkomende interesses in thematieken. Daar ontstonden ook de eerste samenwerkingen.

Wij werken vanuit een autonome blik en maatschappelijke betrokkenheid.

Door met een multidisciplinaire groep van acht samen te werken motiveren en inspireren we elkaar. We delen een studioruimte waar we onze tijd verdelen tussen gezamenlijke en individuele projecten.
ARCHIEF
16 okt 2022
On Arrive!
Expositie met shop
11 jul 2021
[zut mon sac]
expositie / open atelier

Club Solo