Performances en Woorden

Performances en Woorden, Flaneer Podium.

29 mei 2022
1m2podium is een onafhankelijk autonoom mobiel project waar literatuur, poëzie, geluid, kunst & performance bij elkaar worden gezet, binnen een te bepalen concept. Hierbij draait het vooral om experiment — zowel voor het 1m2podium zelf als inhoudelijk. Gedacht vanuit de idee, filosofie, opvatting en/of de plek/locatie wordt er bij voorkeur gerealiseerd in samenwerking met derden. Voor meer informatie: 1m2podium.blogspot.com/.

Programma tijdens de Art Rendez Vous Breda Rondgang #13 — zondag 29 mei 2022.

Een programma waarbij de kade langs het water van de Veilingkade het 'flaneer podium' is, bestaand uit een aantal performance uitvoeringen. Zowel Art als Woord, Poetry en experiment, met de kade als uitgangspunt langs het water, waar als het ware geflaneerd wordt door de betreffende performer. Geen stoelen, geen voorstellingen die al zittend bekeken worden, maar al langslopend oppakken wat er zich langs het water afspeelt.

Performers:
. Emily Salvia;
. Bart van Haren;
. Daniel Arthuus.

Woord pop-ups:
. Jeroen Sloof;
. Emma van de Wouw;
. George van Loon;
. Joep Span.

Tijdsindeling:

14.u korte inleiding en voorstellen Emily Salvia door Marijke Hooghwinkel.
. Emily Salvia: Daniel Arthuus doorlopende performance met bladgoud en kist voor vragen.

14.20.u 1e pop-ups
. Joeroen Sloof, Emma van de Wouw, George van Loon, Joep Span.

14.45.u
. Emily Salvia

15.00.u PAUZE.

15.15.u 2e pop-ups
. Joeroen Sloof, Emma van de Wouw, George van Loon, Joep Span.

15.45 u Bart van Haren.

1m2 Podium

adres
Veilingkade 8, Breda
contactpersoon
Marijke Hoogwinkel
email
maroogh@gmail.com
website
1m2podium.blogspot.com